Mgr. Karin Kusá

advokátka

IMG_3233

Narozena roku 1977. V roce 2004 promovala na právnické fakultě Západočeské univerzity. Po ukončení studia absolvovala pracovní stáž v advokátní kanceláři Steinhoff & Partner v Severním Porýní-Westfálsku v Německu. Poté nastoupila do
advokátní kaceláře Rödl & Partner v Praze a od roku 2005 působí v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Od roku 2008 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na nekalou soutěž a obchodní právo.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina, řečtina (pasivní
znalost).