Mgr. Hana Havlíčková

advokátka

IMG_2897

Narozena roku 1978. V roce 2002 promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (téma diplomové práce: „Srovnání právní úpravy pěstounské péče v ČR a v Anglii“); v roce 2002 nastoupila do advokátní a patentové kanceláře Čermák Hořejš Matějka a spol. (nyní Čermák a spol.) jako advokátní koncipientka. Od roku 2006 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek a dále na obchodní a občanské právo.

Jazykové znalosti: český jazyk, anglický jazyk.