JUDr. Andrea Kůs Považanová

partner

AP

Narozena roku 1974. V letech 1993 – 1998 studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Absolvovala odborné stáže na Ústavním soudu v Košicích (1997), v Radě Evropy ve Štrasburku (1999), na Mezinárodním institutu veřejné správy v Paříži (1999) a u Evropského soudního dvora v Lucembursku (2002 – 2003). V roce 2001 – rigorózní práce na téma „Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu a konanie před ním“. V letech 1998 – 2002 právní poradce Ministerstva spravedlnosti SR. Od roku 2003 advokátní koncipientka v advokátní a patentové kanceláři Čermák a spol. Od roku 2005 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Ve stejném roce byla zapsána i do seznamu advokátů Slovenské advokátní komory. Zabývá se především právem duševního vlastnictví a občanským právem. Od roku 2010 je partnerem advokátní společnosti Čermák a spol.

Jazykové znalosti: čeština, slovenština, angličtina a francouzština.