Mgr. Ondřej Čerych

partner

IMG_2725

 

Narozen v roce 1974 v Praze. V roce 1998 dokončil studium na Právnické fakultě University Karlovy (diplomová práce na téma Nárok na patent a jeho uplatňování). V letech 1998 až 1999 spolupracoval jako konzultant s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj. Od roku 2000 pracuje v advokacii. Specializuje se na oblast duševního vlastnictví, zejména na spornou agendu v oblasti patentového právo, práva ochranných známek, nekalé soutěže a na právo hospodářské soutěže. Zabývá se rovněž obecným obchodním a občanským právem.

Od roku 2010 je partnerem advokátní kanceláře Čermák a spol.

Je členem výboru české skupiny LIDC a členem LIDC Bureau.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, francouzština (pasivní znalost), ruština (pasivní znalost), španělština (pasivní znalost)