Mgr. Denisa Švecová

advokátka

DŠ

Narozena roku 1977. V letech 1992-1997 studium na anglické sekci Gymnázia v Olomouci-Hejčíně (maturitní zkouška z anglického jazyka a literatury je rovnocenná státní všeobecné jazykové zkoušce). V roce 2003 promovala na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a nastoupila do advokátní a patentové kanceláře Čermák a spol. jako advokátní koncipientka. Od roku 2007 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména právo ochranných známek včetně vymáhání práv a dále na nekalou soutěž a obchodní právo. Od roku 2008 je členkou světové organizace The Licensing Executives Society International (LESI) a tajemnicí Řídící rady české národní skupiny LES Česká republika, což je sdružení odborníků v oblasti komerčního využívání duševního vlastnictví.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, francouzština, švédština (pasivní znalost).