JUDr. Kateřina Floriánová

advokátka

IMG_3218

Narozena roku 1976. V roce 2000 ukončila studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze a nastoupila do advokátní kanceláře Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.) jako advokátní koncipientka. Od roku 2003 je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory. V roce 2008 obhájila rigorózní práci na téma „Ochranná známka Společenství“, složila státní rigorózní zkoušku a získala titul JUDr. Specializuje se na právo duševního vlastnictví, zejména na právo ochranných známek a na nekalou soutěž.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, francouzština (pasivní znalost)