JUDr. Karel Čermák, Ph.D., LL.M.

managing partner

CJ

Narozen roku 1973. V roce 1996 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (magisterský studijní program). V letech 1994-1995 studoval na Univerzitě v Aix-en-Provence, Francie. V roce 1996 začal působit v advokátní kanceláři Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.). V roce 1997 absolvoval stáž u Gaedertz Rechtsanwälte, Kolín nad Rýnem. Působil též v advokátní kanceláři JUDr. Nykodýma v Praze. V roce 1998 obdržel titul Ph.D. na Karlově Univerzitě. V roce 2000 získal titul LL.M. na European Academy of Legal Theory v Bruselu. Od roku 2000 partner Čermák a spol.
Specializuje se na právo duševního vlastnictví, mezinárodní právo soukromé, nekalou soutěž, ochranné známky, léčiva, obchodní právo, fúze a akvizice. Je autorem řady publikací a článků v oblasti duševního vlastnictví, občanského práva a právní teorie, včetně „Právní aspekty doménových jmen“ (společně s JUDr. Pelikánovou), Linde Praha 2000, „Handbuch für Wirtschaft und Recht in Osteuropa“ (Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht), C.H.Beck Mnichov, 2002, „Metodologie vymáhání práv k duševnímu vlastnictví I,II“, Praha, 2007. Je členem České národní skupiny AIPPI.

Jazykové znalosti: čeština, angličtina, němčina a francouzština.