Ing. Bc. Nadzeya Misiuchenka

referent - patentové oddělení

NM_2

V současné době na mateřské dovolené

Narozena roku 1987. V roce 2011 promovala na Běloruské státní akademii telekomunikací v Minsku. V roce 2016 promovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 2019 pracuje v advokátní kanceláři Čermák a spol. jako referentka na úseku průmyslových práv.

Jazykové znalosti: ruština, čeština, angličtina.